Zasady zachowania poufności informacji

W StubHub dbamy o prywatność użytkowników. Niniejsze Oświadczeniu o zachowaniu prywatności stanowi podsumowanie praw użytkownika w zakresie ochrony prywatności dotyczące gromadzenia, użycia, przechowywania, udostępniania i ochrony danych osobowych.

Zakres

Niniejsze Oświadczenie o zachowaniu prywatności („Oświadczenie o zachowaniu prywatności”) dotyczy korzystania przez użytkownika z wszelkich witryn StubHub, w których w stopce pojawia się Oświadczenie o zachowaniu prywatności, oraz z wszelkich aplikacji, narzędzi lub powiązanych usług StubHub (zwanych łącznie „Usługami platformy handlowej”), które zawierają odniesienia do niniejszego Oświadczenia o zachowaniu prywatności, niezależnie od sposobu uzyskiwania do nich dostępu lub korzystania z nich, w tym za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Niniejsze Oświadczenie o zachowaniu prywatności dotyczy także świadczenia usług StubHub poprzez witryny, aplikacje, usługi i narzędzia partnerów, które zawierają odniesienia do niniejszego Oświadczenia o zachowaniu prywatności lub usług, w których mogą być publikowane oferty użytkownika oraz zawartość i reklamy partnerów, zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

Możemy w dowolnej chwili wprowadzać zmiany w tym Oświadczeniu o zachowaniu prywatności, publikując zmienioną wersję na tej stronie wraz z informacją o jej wejściu w życie. Wszelkie istotne zmiany niniejszego Oświadczenia o zachowaniu prywatności zostaną ogłoszone za pośrednictwem komunikatu ostrzegawczego w Usłudze lub w wiadomości e-mail.

Dane osobowe, które gromadzimy

Czym są Dane osobowe?

Dane osobowe to informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to taka, którą można zidentyfikować pośrednio lub bezpośrednio poprzez odniesienie do jej danych identyfikacyjnych, takich jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator online lub przez odniesienie do co najmniej jednego elementu tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.

W naszej opinii dane osobowe nie obejmują informacji, którym nadano charakter anonimowy lub które mają charakter sumaryczny, tak że nie jest już możliwe korzystanie z nich, w połączeniu z innymi danymi lub w inny sposób, w celu dokonania identyfikacji określonej osoby.

Gromadzimy dane osobowe od użytkowników korzystających z naszych Usług.

Gromadzimy dane osobowe od użytkownika i z urządzeń (w tym mobilnych), których używa, gdy: korzysta z naszych Usług, rejestruje konto w naszych Usługach lub usługach partnerów (tam, gdzie oferujemy usługi związane z biletami bezpośrednio lub pośrednio przez zewnętrzne podmioty obsługujące), podaje informacje w formularzach online, uczestniczy w promocjach (w tym loteriach), aktualizuje lub dodaje informacje na koncie, uczestniczy w rozmowach na forach społeczności na czacie lub w koresponduje z nami w inny sposób.

Podanie niektórych z tych danych osobowych, np. umożliwiających identyfikację, w celu uzyskania dostępu do Usług lub przetworzenia transakcji, jest konieczne do zawarcia Umowy z Użytkownikiem StubHub (dalej „Umowa z Użytkownikiem” lub „Warunki” dotyczące Usług, z których użytkownik korzysta). Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne do korzystania z naszych Usług.

Możemy także gromadzić dane osobowe z innych źródeł, jak opisano poniżej.

Dane osobowe, które użytkownik podaje, gdy korzysta z naszych Usług lub zakłada w nich konto

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, dane sprzedawcy-firmy lub NIP użytkownika podawane podczas zakładania konta w naszych Usługach
 • Informacje podawane przez użytkownika przy tworzeniu profilu na StubHub, które mogą obejmować: zdjęcie profilowe oraz dostęp do aparatu i/lub galerii zdjęć użytkownika (jeśli użytkownik włączy tę usługę na komputerze lub urządzeniu); wydarzenia, w których użytkownik uczestniczył lub będzie uczestniczyć, na podstawie zakupów na StubHub („Moje działania”); ulubieni artyści oraz ulubione programy, drużyny, miejsca, gatunki lub inne zainteresowania związane z wydarzeniem, na podstawie przeszukanych bibliotek muzycznych użytkownika (jeśli użytkownik włączy tę usługę na komputerze lub urządzeniu), a także wszystko, co użytkownik wskazuje jako ulubione na StubHub (łącznie: „Ulubione”); historia przeglądania wydarzeń na StubHub, tożsamość i dane kontaktowe znajomych użytkownika na podstawie kontaktów w książce adresowej w telefonie (jeśli użytkownik włączy tę usługę na komputerze lub urządzeniu) oraz listy znajomych użytkownika na dowolnym połączonym koncie w mediach społecznościowych
 • Informacje dotyczące kupowania lub sprzedawania, które użytkownik podaje podczas transakcji lub inne informacje generowane w oparciu na transakcjach lub powiązane z kontem użytkownika w wyniku transakcji, której użytkownik jest stroną
 • Inne treści, które użytkownik generuje lub które są powiązane z jego kontem (np. wyświetlanie biletów lub próby zrealizowania transakcji)
 • Informacje finansowe, takie jak informacje o koncie PayPal, karcie kredytowej, karcie debetowej lub rachunku bankowym, powiązane z transakcją.
 • Informacje dotyczące wysyłki, rozliczeń i inne konieczne do kupienia lub wysłania biletów, korzystania z usług wysyłkowych dostępnych w naszych programach, informacje konieczne do rozliczeń celnych (takie jak NIP lub inny numer identyfikacyjny) oraz odpowiednie informacje o wysyłce (takie jak numery referencyjne, dane z systemu monitorowania)
 • W niektórych przypadkach, gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, może podawać wiek, płeć, zainteresowania i ulubione
 • Użytkownik może także podawać inne informacje przez formularze internetowe, poprzez aktualizowanie lub dodawanie informacji na koncie, poprzez uczestnictwo w rozmowach społeczności, korzystanie z czatu lub usług polecenia lub kiedy w inny sposób komunikuje się z nami
 • Nagrania rozmów telefonicznych, z zastrzeżeniem uzyskania zgody na ich nagrywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Dodatkowe informacje, do których zbierania i przetwarzania jesteśmy upoważnieni lub zobligowani przed prawo właściwe na potrzeby uwierzytelniania lub weryfikowania posiadanych przez nas informacji

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie, gdy użytkownik korzysta z naszych Usług lub zakłada w nich konto

 • Gromadzimy też informacje na temat interakcji użytkownika z naszymi Usługami, jego preferencjami reklamowymi oraz komunikacją z nami. Gromadzimy dane osobowe uzyskane z urządzeń (w tym urządzeń mobilnych) używanych przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszych Usług lub korzystania z nich. Do tych informacji mogą należeć: Identyfikator urządzenia lub unikatowy identyfikator, typ urządzenia, numer referencyjny ogłoszenia, unikatowy token urządzenia
 • Dane geolokalizacyjne, w tym informacje o lokalizacji otrzymane z urządzenia mobilnego użytkownika. Należy pamiętać, że większość urządzeń mobilnych umożliwia kontrolowanie lub wyłączenie usług lokalizacji w menu ustawień urządzenia lub poszczególnych aplikacji.
 • Informacje dotyczące komputera i połączenia, odsłon strony oraz ruchu przychodzącego i wychodzącego w witrynach, referencyjne adresy URL, dane reklam, adres IP, historia przeglądania i informacje rejestru sieci

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookie i podobnych technologii

 • Używamy plików cookie, sieciowych sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii do gromadzenia danych o przeglądanych stronach, klikanych linkach i innych działaniach podejmowanych przez użytkownika w ramach Usług lub w obrębie naszych treści reklamowych lub wiadomości e-mail
 • Więcej informacji o korzystaniu przez nas z powyższych technologii oraz o sposobach ich kontrolowania można znaleźć w dokumencie na temat plików cookie, sieciowych sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii (tzw. Zasady dotyczące plików cookie).

Dane osobowe z innych źródeł

 • Możemy uzupełniać dane osobowe pozyskiwane od użytkownika o informacje uzyskane od stron trzecich oraz dodawać je do informacji na koncie użytkownika. Na przykład zbieramy i wykorzystujemy informacje demograficzne i inne, które są publicznie dostępne w danej jurysdykcji, dodatkowe dane kontaktowe, dane analizy wiarygodności kredytowej, a także informacje z biur kredytowych w zakresie dozwolonym przez prawo
 • Możemy umożliwić użytkownikowi wymianę informacji z portalami społecznościowymi lub korzystanie z portali społecznościowych w celu utworzenia konta lub powiązania konta z odpowiednimi portalami społecznościowymi. Te portale społecznościowe mogą zapewnić nam automatyczny dostęp do określonych danych osobowych, które są na nich przechowywane (np. przeglądanych treści, treści polubionych przez użytkownika, a także informacji o materiałach reklamowych zawartych w treściach wyświetlonych użytkownikowi lub przez niego klikniętych itp.). Jeśli użytkownik umożliwi nam dostęp do dowolnej witryny zawierającej treści wideo, oznacza to zgodę na udostępnianie przez nas na portalach społecznościowych stron trzecich treści wideo użytkownika lub uzyskanie informacji z tych portali na temat wyświetlania przez niego takich treści przez co najmniej dwa lata lub do momentu wycofania zgody albo zamknięcia konta przez użytkownika. Użytkownik ma kontrolę nad danymi osobowymi, do których mamy dostęp, za pośrednictwem ustawień prywatności w sieci społecznościowej oraz zezwoleń udzielonych na używanym urządzeniu zapewniającym nam dostęp do jego danych osobowych gromadzonych i przechowywanych w sieci społecznościowej. Powiązanie konta zarządzanego przez sieć społecznościową z kontem użytkownika oraz upoważnienie StubHub do uzyskania dostępu do takich danych oznacza zgodę użytkownika na gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie przez StubHub informacji przekazanych przez te witryny zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o zachowaniu prywatności. Możemy także wykorzystywać wtyczki i inne technologie z różnych witryn sieci społecznościowych. Gdy klikasz link podany przez wtyczkę sieci społecznościowej, dobrowolnie ustanawiasz połączenie z witryną tej sieci społecznościowej
 • Użytkownik może przekazać nam dane osobowe dotyczące innej osoby wyłącznie za zgodą tej osoby. Użytkownik wyraża zgodę na poinformowanie takiej osoby, że uzyskaliśmy jej dane osobowe, oraz poinformowanie jej o sposobie gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania jej danych osobowych zgodnie z naszym Oświadczeniem o zachowaniu prywatności

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe do następujących celów: świadczenie, ulepszanie i personalizacja Usług, kontaktowanie się z użytkownikiem w sprawie jego konta lub Usług, zapewnianie użytkownikowi obsługi klienta, dostosowywanie naszych treści reklamowych i marketingowych do preferencji użytkownika, wykrywanie nieuczciwych lub niezgodnych z prawem działań, zapobieganie im i łagodzenie ich skutków, a także spełnianie naszych zobowiązań prawnych.

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy do różnych celów biznesowych na podstawie rozmaitych regulacji. Poniżej znajduje się podsumowanie jak i na jakich podstawach prawnych wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Wykorzystujemy dane osobowe do wypełniania zobowiązań umownych i świadczenia Usług; do wypełniania zobowiązań prawnych, ochrony Twoich ważnych interesów lub dla dobra publicznego. W tym do:

 • przetwarzania płatności, zarządzania kontem, prowadzenia, mierzenia i udoskonalania Usług, zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego działania Usług; dostosowywania treści witryny, w tym ofert i usług, które mogą Cię interesować, na podstawie podejmowanych przez Ciebie działań
 • kontaktowania się z Tobą w sprawach dotyczących konta, rozwiązywania problemów z kontem, rozstrzygania sporów, pobierania opłat i należności lub do innych celów koniecznych do świadczenia usług w zakresie obsługi klienta
  • Do kontaktowania się z Tobą w celach opisanych wyżej możemy korzystać z poczty elektronicznej, telefonów, wiadomości SMS, czatu, poczty tradycyjnej i wiadomości push
  • Kontaktując się z tobą przez telefon – aby zapewnić skuteczność obsługi – możemy używać automatycznych systemów wybierania lub wstępnie nagranych treści i wiadomości SMS zgodnie z postanowieniami Umowy z Użytkownikiem StubHub i prawem właściwym. Mogą zostać naliczone opłaty za wiadomości i dane
 • Świadczenia innych usług na prośbę użytkownika, zgodnie z opisem przedstawionym podczas uzyskiwania danych.
 • Zapewnianie użytkownikowi usług opartych na lokalizacji, takich jak reklamy, wyniki wyszukiwania i inne spersonalizowane treści korzystające z danych geolokalizacyjnych
 • Wykrywanie, badanie i zgłaszanie oszustw, przypadków naruszenia bezpieczeństwa i potencjalnie niedozwolonych lub niezgodnych z prawem działań oraz przeciwdziałanie im oraz spełnianie wszelkich innych wymogów prawnych
 • Realizacja postanowień Umowy z Użytkownikiem StubHub, Oświadczenia o zachowaniu prywatności lub innych obowiązujących zasad

Wykorzystujemy dane osobowe do realizacji naszych uzasadnionych interesów, o ile prawa i swobody użytkowników nie nadrzędne względem naszych interesów. Wdrożyliśmy procedury kontrolne mające na celu godzenie naszych interesów z prawami użytkowników. Obejmuje to:

 • Dostosowywanie, pomiary, personalizacja i ulepszanie naszych Usług
 • Personalizowanie, pomiar i ulepszanie treści i materiałów reklamowych w oparciu o preferencje użytkownika w zakresie dostosowywania reklam
 • Kontaktowanie się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej w celu oferowania kuponów, zniżek i promocji specjalnych, badania opinii przy użyciu ankiet i kwestionariuszy oraz informowania użytkowników o Usługach, zgodnie z obowiązującym prawem
 • Kontaktowanie się z użytkownikami w sprawach interesu publicznego lub innych bieżących wydarzeń, związanych z możliwością korzystania z naszych Usług. Może to obejmować zaproszenie do podpisania petycji, napisania listu, zatelefonowania lub inny rodzaj kampanii związanych ze sprawami publicznymi.
 • Dostarczanie kierowanych treści marketingowych, aktualizacji usług i ofert promocyjnych na podstawie preferencji komunikacji użytkowników
 • Mierzenie skuteczności naszych kampanii realizowanych pocztą elektroniczną (np. poprzez analizowanie współczynników otwierania treści i klikania łączy)
 • Mierzenie wyników sprzedawców
 • Monitorowanie i poprawianie bezpieczeństwa informacji w naszej witrynie i aplikacjach mobilnych

Za zgodą użytkowników możemy wykorzystywać ich dane osobowe do:

 • prezentowania treści marketingowych, powiadomień lub alertów cenowych zgodnie z ustawieniami preferencji dotyczących połączeń telefonicznych, wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub czatu
 • prezentowania materiałów marketingowych od innych członków grupy korporacyjnej eBay Inc.
 • prezentowania materiałów marketingowych partnerów zewnętrznych.
 • dostosowywania treści reklamowych osób trzecich prezentowanych w ich serwisach
 • Wykorzystywanie dokładnych danych geolokalizacyjnych użytkowników do świadczenia usług dostępnych w konkretnej lokalizacji
 • Wykorzystywanie wrażliwych danych osobowych do realizacji transakcji w określonych kategoriach

Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Możemy wykorzystywać technologie do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania. Nie będziemy podejmować automatycznych decyzji dotyczących użytkowników, które mogłyby mieć na nich znaczący wpływ, chyba że takie decyzje wynikają z zapisów umowy z użytkownikiem, mamy zgodę użytkownika lub prawo wymaga od nas zastosowania takiej technologii.

Możliwości użytkowników dotyczące wykorzystywania przez nas ich danych osobowych

Użytkownik może wybrać sposób, w jaki wykorzystujemy jego dane osobowe w celu kontaktowania się z nim, przesyłamy informacje marketingowe (dotyczy tylko Usług platformy handlowej) oraz dostarczamy dostosowane do preferencji użytkownika i odpowiednie treści reklamowe (dotyczy tylko Usług platformy handlowej). Może także zdecydować, czy chce pozostać zalogowany na swoim koncie.

Preferencje dotyczące komunikacji

Użytkownik może ustawić preferencje komunikacji e-mail na stronie Moje konto.

Marketing

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas przekazów marketingowych, może anulować subskrypcję przy użyciu linka znajdującego się w otrzymanej wiadomości e-mail, zmienić swoje preferencje dotyczące powiadomień na karcie Moje Konto lub określić swoje preferencje, kontaktując się bezpośrednio z nami lub korzystając z metod opisanych w sekcji Kontakt poniżej. Uwaga: nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie udostępniamy w inny sposób danych osobowych użytkownika stronom trzecim do celów marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika.

Reklama

Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w naszych programach personalizacji reklam, może z niego zrezygnować, wykonując instrukcje podane w konkretnych materiałach reklamowych lub poprzez programy opisane w części Pliki cookie, sieciowe sygnały nawigacyjne i podobne technologie. Rezultatem rezygnacji będzie zatrzymanie wyświetlania treści reklamowych skierowanych do użytkownika, ale nadal możliwe będzie gromadzenie danych osobowych, jak opisano w tym Oświadczeniu o zachowaniu prywatności. Nie zezwalamy stronom trzecim na śledzenie lub gromadzenie danych osobowych użytkownika w naszych witrynach do własnych celów reklamowych bez zgody użytkownika.

Automatyczne dodawanie do znajomych

Jeśli użytkownik zdecyduje się na synchronizację profilu na Facebooku i/lub książki adresowej z kontem StubHub, automatycznie zobaczy aktywność swoich znajomych (np. czy wzięli lub wezmą udział w wydarzeniu) oraz ich Ulubione w swoim kanale Moje działania, natomiast znajomi użytkownika zobaczą jego działania i Ulubione u siebie. Można wyłączyć funkcję automatycznego dodawania do znajomych i swoje preferencje dotyczące udostępniania (co obejmuje decyzję o udostępnianiu lub nieudostępnianiu niektórych elementów w kanale Moje działania) w ustawieniach konta.

Funkcja Nie wylogowuj mnie

Gdy użytkownik zaloguje się na koncie w naszych Usługach, może skorzystać z opcji niewylogowywania przez określony czas. Zalecamy niekorzystanie z funkcji Nie wylogowuj mnie na współużytkowanych lub publicznych komputerach. Użytkownik lub inna osoba korzystająca z komputera/przeglądarki będą mogli wyświetlić większość obszarów konta StubHub i wykonać szereg działań bez konieczności ich dodatkowej autoryzacji, gdy użytkownik jest zalogowany na koncie. Do konkretnych działań możliwych do wykonania z komputera, na którym użytkownik pozostaje zalogowany należą:

 • Wyświetlenie treści
 • Zrealizowanie płatności lub dodanie pozycji do koszyka
 • Dodaj ulubione
 • Wyświetlenie strony Moje konto
 • Wyświetlenie lub edytowane szczegółów zamówienia
 • Wyświetlenie strony profilowej lub informacji o znajomych użytkownika
 • Wykonanie działań posprzedażowych

Jeśli użytkownik podejmie próbę zmiany hasła, nazwy użytkownika, zaktualizowania jakichkolwiek innych informacji o koncie lub wykonania czynności nie opisanych wyżej, może zostać wyświetlony monit o podanie hasła.

Aby zakończyć sesję, wystarczy wylogować się lub wyczyścić pliki cookie. Jeśli użytkownik ma włączone określone ustawienia przeglądarki, do wylogowania się z konta może wystarczyć zamknięcie przeglądarki. W przypadku korzystania z publicznego lub współużytkowanego komputera należy wylogować się lub wyczyścić pliki cookie po zakończeniu używania naszych Usług, aby chronić swoje dane osobowe i konto.

W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zarządzać nimi i modyfikować je

Szanujemy prawo użytkownika do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez StubHub, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia naszego prawa do korzystania z tych informacji zgodnie z obowiązującym prawem. Podejmujemy działania mające na celu zagwarantowanie, że gromadzone przez nas dane osobowe są poprawne i aktualne.

 • Użytkownik ma prawo do informacji, jakie dane osobowe na jego temat posiadamy
 • Na wniosek użytkownika przekażemy mu lub wskazanej przez niego osobie/firmie kopię dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanej formie możliwej do odczytu maszynowego
 • Jeśli dane osobowe użytkownika ulegną zmianie lub są niepoprawne, użytkownik ma prawo ich skorygowania
 • Użytkownik ma prawo niewyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych
 • Ponadto użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania, ale prawo to zależy od przepisów lokalnych, a korzystanie z niego może ograniczać dostęp użytkownika do niektórych z naszych Usług.

Wgląd do danych osobowych, ich korygowanie i usuwanie

Użytkownik może przeglądać, weryfikować i zmieniać większość swoich danych osobowych, logując się na swoim koncie. Jeśli dane osobowe ulegną zmianie lub są niepoprawne, należy je niezwłocznie aktualizować. Uwaga: po opublikowaniu przez użytkownika oferty nie będzie możliwości jej zmiany ani usunięcia.

Uznamy wszelkie ustawowe prawa, które mogą przysługiwać użytkownikowi w zakresie dostępu do danych osobowych, ich zmiany i usunięcia. Aby poprosić o wgląd do danych i dowiedzieć się, czy obowiązują jakiekolwiek opłaty za tę usługę, o ile są dozwolone przez prawo właściwe, należy skontaktować się z nami w sposób opisany w części Kontakt poniżej. W niektórych przypadkach, gdy użytkownikowi przysługuje ustawowe prawo dostępu do danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia, możemy wstrzymać taki dostęp lub odmówić skorygowania/usunięcia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zażądanie zaprzestania przetwarzania wszystkich lub niektórych danych osobowych lub wycofania przez użytkownika zgody na używanie lub ujawnianie danych osobowych do innych celów wskazanych w niniejszym Oświadczeniu o zachowaniu prywatności może on nie mieć dostępu do wszystkich Usług, natomiast my możemy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi wszystkich Usług i obsługi klienta oferowanych naszym użytkownikom i zatwierdzonych na mocy niniejszego Oświadczenia o zachowaniu prywatności oraz Umowy z Użytkownikiem StubHub.

Na żądanie użytkownika zamkniemy jego konto i usuniemy dane osobowe, tak by nie były one widoczne, w najwcześniejszym możliwym terminie, mając na uwadze aktywność konta użytkownika i zachowując zgodność z prawem lokalnym.

Jak możemy udostępniać dane osobowe użytkownika

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom z grupy eBay Inc. lub osobom trzecim. Ujawnienie danych osobowych może być konieczne do zapewnienia użytkownikowi dostępu do naszych Usług, wypełnienia zobowiązań prawnych, wyegzekwowania postanowień Umowy z Użytkownikiem, prowadzenia akcji reklamowych i marketingowych, do wykrywania nieuczciwych lub niezgodnych z prawem działań, zapobieganie im i łagodzenie ich skutków w odniesieniu do naszych Usług. Ograniczamy ilość udostępnianych danych osobowych do tych informacji, które mają bezpośrednie znaczenie i są konieczne dla osiągnięcia określonego celu. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie udostępniamy w inny sposób danych osobowych użytkownika stronom trzecim do celów marketingowych bez zgody użytkownika.

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom do następujących celów:

członkom eBay Inc., do uzasadnionych celów biznesowych, którzy mogą je wykorzystywać do:

 • zapewniania spójnych treści i usług (takich jak procedury rejestracji, realizacji transakcji i obsługi klienta)
 • wykrywania, badania i zgłaszanie oszustw, przypadków naruszenia bezpieczeństwa, postanowień Umowy z Użytkownikiem i potencjalnie niedozwolonych lub niezgodnych z prawem działań oraz przeciwdziałanie im
 • prezentowania użytkownikowi spersonalizowanych treści reklamowych
 • udoskonalania produktów, witryn, aplikacji, usług, narzędzi i komunikacji marketingowej
 • Członkowie grupy eBay Inc. mogą wykorzystywać te informacje do przesyłania użytkownikowi treści marketingowych, wyłącznie jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich treści od tych podmiotów lub jeśli jest to w inny sposób dopuszczane przez prawo

Partnerzy biznesowi StubHub

 • Możemy udostępniać partnerom biznesowym określone dane identyfikacyjne i inne informacje o transakcji, w tym dane osobowe, jeśli udostępnienie danych jest konieczne do świadczenia Usług lub korzystania z nich. Na przykład: możemy udostępniać tego rodzaju informacje partnerskim zespołom, miejscom, wykonawcom lub innym osobom trzecim zaangażowanym w wydarzenie, którym użytkownik sprzedaje lub od których kupuje bilet
 • Za zgodą użytkownika możemy udostępnić jego dane osobowe partnerom biznesowym, którzy poproszą o dane, w celu zapewnienia użytkownikowi lepszej funkcjonalności Usług StubHub lub partnera (w tym do celów marketingowych partnera zgodnie z jego polityką prywatności)

Dostawcy usług i instytucje finansowe:

 • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy pomagają nam w świadczeniu Usług, przetwarzaniu płatności, dostarczaniu spersonalizowanych reklam oraz wykrywaniu i badaniu potencjalnie nielegalnych działań i zapobieganiu im, wykrywaniu nieprzestrzegania Umowy z Użytkownikiem, wykrywaniu oszustw i zagrożeń dla systemów bezpieczeństwa, pobieraniu opłat, prowadzeniu programów partnerskich i promocyjnych, wspólnych kart kredytowych i innych działań biznesowych
 • Zewnętrzne instytucje finansowe, z którymi współpracujemy w celu oferowania użytkownikowi produktów finansowych, dostarczania wspólnych treści i usług (takich jak rejestracja, realizacja transakcji i obsługa klienta). Zewnętrzne instytucje finansowe współpracujące z nami będą wykorzystywały dane osobowe użytkownika w celu wysyłaniu mu treści marketingowych tylko po uzyskaniu jego wyraźnej zgody
 • Zewnętrzni przewoźnicy (tacy jak DHL, UPS, USPS i inni), którym udostępniamy adresy dostawy, dane kontaktowe i informacje z systemu monitorowania w celu realizacji dostaw zamówień i komunikacji w sprawie dostaw
 • Zewnętrzni dostawcy witryn internetowych, aplikacji, usług i narzędzi, z którymi współpracujemy, aby umożliwić im reklamowanie ofert użytkownika oraz ich treści w witrynach, aplikacjach, usługach i narzędziach partnera. Jeśli przekazujemy zewnętrznym dostawcom usług dane osobowe użytkownika wraz z zawartością jego oferty, obowiązuje umowa między StubHub a firmą zewnętrzną ograniczająca wykorzystanie przez firmę zewnętrzną takich danych wyłącznie do wypełnienia zobowiązań i zobowiązująca do odpowiedniego zabezpieczenia danych. Zewnętrzni dostawcy usług nie mogą sprzedawać, wynajmować ani w żaden inny sposób przekazywać danych osobowych użytkownika innym osobom trzecim

Organy ścigania, postępowania prawne i zgodność z przepisami

 • Ujawniamy dane osobowe, aby spełniać wymogi prawne, egzekwować postanowienia Umowy z Użytkownikiem, odpowiadać na zażalenia dotyczące ofert lub innych treści naruszających prawa innych osób
 • Organom ścigania, agencjom rządowym lub upoważnionym osobom trzecim w odpowiedzi na potwierdzony wniosek związany z dochodzeniem karnym (tj. wezwanie sądowe, nakaz sądowy lub podobną pod względem merytorycznym procedurę prawną) lub domniemanie bądź podejrzenie działalności niezgodnej z prawem lub innej działalności, która może narazić nas, użytkownika lub innego użytkownika StubHub na odpowiedzialność prawną. W takich przypadkach ujawnimy wyłącznie dane, które są istotne i konieczne dla śledztwa lub dochodzenia, takie jak imię i nazwisko, miejscowość, stan/województwo, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, historia nazwy użytkownika, adres IP, zażalenia dotyczące oszustw, historia sprzedaży i zakupów albo oferty.
 • Biurom lub agencjom kredytowym zgodnie z prawem lokalnym (np. informacje o płatnościach uregulowanych z opóźnieniem, niedopełnieniu obowiązku uregulowania opłaty lub innych uchybieniach na koncie użytkownika, które mogą być widoczne w sprawozdaniach kredytowych)
 • Organom ścigania prowadzącym postępowania prawne, urzędnikom państwowym lub innym stronom trzecim po otrzymaniu wezwania sądu, nakazu sądowego lub podobnej pod względem merytorycznym procedury prawnej lub, gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie danych jest konieczne w celu przeciwdziałania nieuchronnym szkodom fizycznym czy stratom finansowym lub zgłoszenia potencjalnie niezgodnego z prawem lub nieuczciwego działania.
 • Osobom trzecim w odpowiedzi na skargę uzasadnioną prawnie

Innym użytkownikom StubHub na podstawie upoważnienia użytkownika lub w związku z korzystaniem przez niego z Usług

 • Gdy jest to konieczne, sprzedawca może otrzymać informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe, adres dostawy i adres rozliczeniowy lub inne, niezbędne do zrealizowania transakcji, zapewnienia usługi odbioru biletów w kasie lub umożliwienia wstępu na teren obiektu. Kupujący mogą w określonych sytuacjach uzyskiwać dostęp do danych sprzedawców, np. na adresie zwrotnym naklejonym na paczce z biletem
 • Użytkownik uzyskujący dostęp do danych innego użytkownika może je wykorzystywać wyłącznie do celów związanych z transakcją. Nie wolno kontaktować się z innymi użytkownikami w celach marketingowych bez ich wyraźnej zgody
 • Wysyłanie innym użytkownikom niezamawianych treści lub wiadomości zawierających groźby stanowi naruszenie warunków Umowy z Użytkownikiem StubHub

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika spółce PayPal Inc. i podmiotom z grupy PayPal

 • Wykrywanie, badanie i zgłaszanie oszustw, przypadków naruszenia bezpieczeństwa i potencjalnie niedozwolonych lub niezgodnych z prawem działań oraz przeciwdziałanie im, w celu analizy ryzyka i zarządzania nim, a także informowania użytkownika o wykrytych zagrożeniach na kontach PayPal lub StubHub
 • W celu świadczenia usług, w tym obsługi konta lub rozwiązywania sporów (dotyczących rozliczeń, transakcji itd.)
 • To obsługi płatnościami kartą w naszych Usługach za pośrednictwem systemu PayPal
 • Do realizowania wysyłki i podobnych usług za zakupy opłacone w systemie PayPal

Zmiana właściciela

W przypadku ewentualnej fuzji z inną spółką lub przejęcia przez inną spółkę możemy udostępniać dane takiej spółce zgodnie z naszymi Globalnymi standardami ochrony prywatności. W takiej sytuacji będziemy wymagać od nowo powstałego podmiotu przestrzegania niniejszego Oświadczenia o zachowaniu prywatności w odniesieniu do danych osobowych użytkownika. Jeśli dane osobowe użytkownika będą używane lub ujawniane do jakichkolwiek celów nieuwzględnionych w niniejszym Oświadczeniu o zachowaniu prywatności, użytkownik otrzyma wcześniej powiadomienie o użyciu jego danych osobowych do nowych celów.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług zamówionych przez użytkownika lub do innych ważnych celów, takich jak wypełnienie zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie naszych zasad.

Podajemy konkretne okresy przechowywania danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może się różnić w zależności od kontekstu świadczonych Usług i wymogów prawnych. Na długość przechowywania danych mają zazwyczaj wpływ następujące czynniki:

 • Jak długo dane osobowe są potrzebne do świadczenia Usług? Sytuacje te uwzględniają zachowanie i usprawnianie funkcjonalności produktów, utrzymywanie bezpieczeństwa systemów oraz prowadzenia sprawozdawczości biznesowej i finansowej. Jest to ogólna zasada, na podstawie której określamy większość okresów przechowywania danych
 • Czy dane osobowe są danymi wrażliwymi? W przypadku danych wrażliwych obowiązują z reguły krótsze okresy przechowywania
 • Czy użytkownik wyraził zgodę na dłuższe przechowywanie danych? Jeśli tak, dane będą przechowywane przez okres, na który użytkownik wyraził zgodę
 • Czy mamy obowiązek prawny, umowny lub inny przechowywania danych osobowych użytkownika? Do przykładów należą: przepisy w zakresie przechowywania danych w określonej jurysdykcji, zalecenia organów administracji państwowej dotyczące zachowania danych na potrzeby dochodzeń i postępowań sądowych

Po ustaniu konieczności przechowywania przez nas danych osobowych użytkownika usuniemy je w bezpieczny sposób, zgodnie z naszymi zasadami przechowywania i usuwania danych.

Pliki cookie i podobne technologie

Gdy użytkownik odwiedza nasze strony, usługi, aplikacje, narzędzia lub wiadomości lub nawiązuje z nimi interakcje, my lub nasi autoryzowani dostawcy usług możemy używać plików cookie, sieciowych sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii w celu przechowywania danych, aby pomóc zapewnić użytkownikowi lepszą, szybszą i bezpieczniejszą obsługę, a także do celów reklamowych. Użytkownik może zapoznać się z naszymi pełnymi zasadami dotyczącymi plików cookie, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Sposoby ochrony danych osobowych użytkownika

Chronimy dane osobowe użytkownika przy użyciu technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko ich utraty, niewłaściwego użycia, ujawnienia, modyfikacji oraz uzyskania do nich nieuprawnionego dostępu. Do stosowanych przez nas zabezpieczeń należą: zapory sieciowe i szyfrowanie danych, kontrole fizycznego dostępu do centrów danych oraz kontrole autoryzacji dostępu do danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa sprzedawania i kupowania online lub zgłosić problem z kontem, odwiedź nasze Centrum bezpieczeństwa.

Globalne standardy ochrony prywatności

Ustanowiliśmy globalne standardy ochrony prywatności dla wszystkich spółek z grupy eBay Inc., znane jako Wiążące Reguły Korporacyjne. Są one wyrazem naszego zaangażowania w ochronę danych osobowych użytkowników i przestrzegania naszych zobowiązań w ramach spółek należących do grupy eBay. Więcej informacji na temat naszych Wiążących reguł korporacyjnych i globalnych standardów ochrony prywatności można znaleźć w Centrum ochrony prywatności eBay.

Administratorzy danych i inspektorzy ochrony danych

Dowiedz się, kto jest administratorem danych i ponosi odpowiedzialność za gromadzenie, wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie i ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z naszymi globalnymi standardami ochrony prywatności, jak również Oświadczeniem o zachowaniu prywatności i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Administratorzy danych i inspektorzy ochrony danych

Administratorem danych dla Usług jest:

 • W przypadku użytkowników zamieszkałych na terenie Stanów Zjednoczonych administratorem danych jest StubHub, Inc. (łącznie ze swoim podmiotem stowarzyszonym, Last Minute Transactions, Inc., będącym operatorem usług Last Minute Services), 199 Fremont Street, San Francisco, CA 94105
 • Jeżeli zamieszkujesz na terenie Kanady, administratorem Twoich danych jest StubHub Canada Ltd., 500 King Street West, Suite 200, Toronto, Ontario M5V1L9, Kanada.
 • W przypadku użytkowników zamieszkałych na terenie Wielkiej Brytanii administratorem danych jest StubHub (UK) Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW
 • W przypadku użytkowników zamieszkałych w innym miejscu administratorem danych jest spółka Ticketbis, S.L. z siedzibą pod adresem: Calle Uribitarte 6, 48001 Bilbao, Vizcaya, Hiszpania

Administrator danych użytkownika ponosi odpowiedzialność za gromadzenie, wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie i ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z naszymi globalnymi standardami ochrony prywatności, jak również Oświadczeniem o zachowaniu prywatności i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator danych użytkownika może przekazywać dane innym członkom eBay Inc., którzy podpisali nasze Wiążące Reguły Korporacyjne, jak opisano w niniejszym Oświadczeniu o zachowaniu prywatności.

Możemy przetwarzać i przechowywać dane osobowe użytkownika na naszych serwerach w Stanach Zjednoczonych i w dowolnym innym miejscu na świecie, w którym znajdują się nasze centra danych. W przypadku użytkowników z UE StubHub stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić, że dane są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zabezpieczeniach, należy skontaktować się z nami przez kanały w sekcji kontakt poniżej.

W lokalizacjach, w których istnieje taki obowiązek prawny, powołaliśmy inspektorów ochrony danych odpowiedzialnych za odpowiednie programy prywatności. Aby skontaktować się z odpowiednim inspektorem ochrony danych, należy skorzystać z jednej z metod podanych w sekcji Kontakt niniejszego Oświadczenia o zachowaniu prywatności.

Inne ważne informacje dotyczące prywatności

W tej części podajemy dodatkowe ważne informacje na temat prywatności odnoszące się do korzystania z Usług.

Co się dzieje, gdy użytkownik podaje swoje dane osobowe w naszych witrynach lub aplikacjach?

Do danych udostępnianych przez użytkownika na StubHub mogą mieć dostęp inni użytkownicy, jak opisano w części Automatyczne dodawanie do znajomych, oraz gdy jest to konieczne do realizacji transakcji, zgodnie z postanowieniami w części Jak możemy udostępniać dane osobowe użytkownika.

Obowiązku użytkownika względem danych dotyczących transakcji otrzymywanych za pośrednictwem StubHub

W przypadku niektórych transakcji możemy podawać użytkownikowi określone dane osobowe innych użytkowników (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe i dane transakcji) w celu umożliwienia zawarcia transakcji lub wstępu na teren obiektu. Niezależnie od naszych zobowiązań, użytkownik otrzymujący takie dane staje się ich administratorem. Zalecamy informowanie drugiej strony transakcji o polityce prywatności użytkownika i prosimy o szanowanie prywatności klientów. We wszystkich przypadkach użytkownik jest zobowiązany do zachowania zgodności z wszelkimi odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności i musi zapewnić innym użytkownikom opcję usunięcia ich danych ze swojej bazy danych oraz uzyskania wglądu do danych klientów.

Użytkownik może wykorzystywać dane osobowe, do których ma dostęp, wyłącznie w celach związanych z transakcją lub w celu korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem StubHub oraz do celów, na które użytkownik, którego dotyczą dane, jednoznacznie wyraził zgodę. Korzystanie z danych osobowych innych użytkowników, do których użytkownik ma dostęp, do jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie warunków Umowy z Użytkownikiem StubHub.

Niepożądane wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail zawierające groźby

Nie tolerujemy nieprzestrzegania zasad obowiązujących w Usługach. Użytkownik nie może bez wyraźnej zgody innych użytkowników dodawać ich użytkowników do list adresowych ani telefonicznych; nie może wysyłać im użytkownikom komunikacji marketingowej, nawet jeśli dana osoba kupiła wcześniej coś od użytkownika. Przesyłanie niepożądanych wiadomości e-mail/SMS jest sprzeczne z naszymi zasadami i stanowi naruszenie warunków Umowy z Użytkownikiem StubHub. Spam lub fałszywe wiadomości e-mail związane ze StubHub można zgłaszać, przekierowując je na adres safety@stubhub.com.

Narzędzia do komunikacji

StubHub może automatycznie skanować wiadomości pod kątem wirusów, spamu, phishingu, złośliwego oprogramowania, nielegalnych lub zabronionych działań lub niezgodności z postanowieniami Umowy z Użytkownikiem StubHub, niniejszego Oświadczenia o zachowaniu prywatności lub innych zasad.

Prywatność dzieci

Nasze witryny są ogólnodostępne, ale nie są przeznaczone dla dzieci. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób będących dziećmi w świetle przepisów lokalnych.

Praktyki stron trzecich

Niniejsze Oświadczenie o zachowaniu prywatności odnosi się wyłącznie do kwestii używania i przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkownika w związku z korzystaniem z Usług. Jeśli użytkownik ujawni swoje dane osobie trzeciej lub przejdzie do witryny zewnętrznej za pomocą łącza z naszych Usług, będą obowiązywały praktyki i zasady osoby trzeciej w odniesieniu do zbieranych i przetwarzanych przez nią danych osobowych użytkownika.

Nie możemy zagwarantować prywatności ani bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika w przypadku przekazania ich osobie trzeciej, dlatego zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa osoby trzeciej przed zawarciem transakcji i podjęciem decyzji o udostępnieniu swoich danych osobowych. Ta zasada obowiązuje zawsze, nawet jeżeli osobami trzecimi, którym użytkownik udostępnia swoje dane osobowe są licytanci, kupujący lub sprzedawcy w naszym serwisie.

Skontaktuj się z nami

Pytania i reklamacje dotyczące tego Oświadczenia o zachowaniu prywatności, naszych globalnych standardów w odniesieniu do prywatności lub procedur przetwarzania danych należy kierować pisemnie do Globalnego zespołu ds. prywatności na adres: eBay Inc, Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, USA.

Można także napisać do naszego Globalnego zespołu ds. prywatności na adres privacy.office@ebay.com.

Więcej informacji o naszych globalnych procedurach w zakresie ochrony prywatności oraz o naszych inspektorach ochrony danych można znaleźć w Centrum prywatności eBay .

Prawa użytkownika do składania skarg w odpowiednich organach ochrony danych osobowych pozostają niezmienione.

Używamy plików cookie, aby poprawić nasze serwisy internetowe. Zakładamy, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie, jeśli kontynuujesz przeglądanie strony. Dowiedz się więcej o Zasady dotyczące plików cookie tutaj.